Obecní úřad » Vyhlášky

Vyhláška 1/2015 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Černěves

Vyhláška 1/2011 - o místním poplatku ze psů

Vyhláška 2/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška 3/2011 - o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška 4/2011 - o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 1/2008 - O místních poplatcích


Vyhláška 1/2007 - Pohyb psů na veřejném prostranství
Vyhláška 2/2007 - Nakládání s odpady


Vyhláška 6/2005 - Požární řád obce
Vyhláška 3/2005 - O stanovení podmínek pro pořádání zábavy
Vyhláška 2/2005 - - Upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci
Vyhláška 1/2005 - K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

Vyhláška 2/2004 - Doplnění obecné závazné vyhlášky 5/2003
Vyhláška 1/2004 - Zrušení obecně závazné vyhlášky 4/2003

Vyhláška 1/2003 - Osvobození nemovitostí dotčených živelnou pohromou
Vyhláška 2/2003 - Obecně závazná vyhláška 2/2003
Vyhláška 4/2003 - O místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška 5/2003 - O místních poplatcích

Vyhláška 2/2001 - O zajištění veřejného pořádku a čistoty obce
Úprava vyhlášky 2/2001 - Novelizace vyhlášky
Vyhláška 4/2001 - O nakládání s komunálnímy odpady

 

© 2011 JPdesign - www.jpdesign.cz - Tvorba internetových stránek
M2RiMj