Obsah

ČLENOVÉ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

Starostka - Jitka Dyrynková
Místostarosta - Tomáš Pilný

Zastupitelé:

Milan Dyrynk

Martin Husák

Vlastimil Kasal

Monika Udatná

Nikola Vodochodská