Navigace

Obsah

Rozpočet Černěves

Kultura Pododdíl Kultura Paragraf Ostatní záležitosti kultury
9,22 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 700 Kč
Upravený rozpočet 638 015 Kč
Skutečné čerpání 636 934 Kč
Čerpání 99,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ostatní osobní výdaje 1 200 1 200 1 200 100,00
Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 0 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 500 900 858 95,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 132 500 132 461 99,97
Stavby 0 502 415 502 415 100,00
Celkem 2 700 638 015 636 934 99,83
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.