Obsah

Historie

OBECNÍ ŠKOLA

OBECNÍ ŠKOLA
Výňatek z kroniky naší školy
z let 1882 - 1926
Od nepaměti konaly dítky zdejší obce a Vědomské nemálo obtížnou cestu do školy Lounecké, vzdálené odtud 1 hodiny cesty a 1 hodinu od Vědomic. Uvážíme-li obtížnou zimní cestu dítek obcí řečených seznáme, že návštěva školy vázla a vzdělání dítek obcí řečených nemálo pokulhávalo. Proto počali někteří pokroku milovní občané obou obcí obraceti zřetel k tomu, aby zbavili dítky svízelné docházky školní, kterou sami konávali. Již roku 1852 na jaře odebrala se 2člená deputace sestávající ze starosty tehdejšího zdejší obce, p. Václava Dyrynka a Vědomského p. V. Mrázka ku kanovníkovi Litoměřickému Pfeipfrovi se žádostí, aby jmenované obce zbaveny byly onoho břemena a mohly sobě založit školu bližší v Černěvsi. Pan kanovník přislíbil žádost tu podporovati. 7dne měsíce října 1867 uděleno prvé vyučování školní.

Docházka žáků do naší školy
Vyňato z kroniky školy z let 1882 - 1926
V letech 1877 - 1826 navštěvovalo školu průměrně 93 žáků

Vyňato z kroniky školy z let 1926 - 1939
V letech 1926 - 1939 navštěvovalo školu průměrně 38 žáků

Vyňato z kroniky školy z let 1950 - 1977
V letech 1950 - 1977 navštěvovalo školu průměrně 17 žáků

Školní docházka na naší škole byla ukončena v červnu 1977.


Vytvořeno: 1. 9. 2017
Poslední aktualizace: 1. 9. 2017 10:57
Autor: Správce Webu