Obsah

Rozpočet Černěves

Kultura Pododdíl Sdělovací prostředky Paragraf Rozhlas a televize
0,09 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 10 000 Kč
Upravený rozpočet 12 600 Kč
Skutečné čerpání 11 884 Kč
Čerpání 94,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000 5 000 4 447 88,94
Opravy a udržování 4 400 7 000 6 897 98,53
Nákup ostatních služeb 600 600 540 90,00
Celkem 10 000 12 600 11 884 94,32
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.