Obsah

Rozpočet Černěves

Finanční transfery
41,45 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 028 265 Kč
Upravený rozpočet 3 502 867 Kč
Skutečné plnění 3 502 867 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 462 453 2 477 315 2 477 315 100,00
515 812 532 685 532 685 100,00
50 000 200 000 200 000 100,00
0 169 498 169 498 100,00
0 52 869 52 869 100,00
0 70 500 70 500 100,00
Celkem 2 028 265 3 502 867 3 502 867 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.