Navigace

Obsah

Úřední deska

 

archiv ÚD - zde ke stažení .pdf (933 kB)


Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na ZO 23.5.2022 16.05.2022 23.05.2022
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem dle územní působnosti obce Černěves 13.05.2022
Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Oznámení - v k.ú. Černěves bude 14.6.2022 zahájena obnova zjišťování hranic pozemků a budov 13.05.2022 30.06.2022
SVS a.s. - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 03.05.2022 03.06.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 02.05.2022 23.05.2022
Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 22.04.2022 26.05.2022
sběr drobných nebezpečných odpadů 30.4.2021 20.04.2022 30.05.2022
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých 19.04.2022 26.05.2022
Prodej kompostu SONO PLUS s.r.o. 06.04.2022 31.05.2022
KOTLÍKOVÁ DOTACE pro nízkopříjmové domácnosti v Ústeckém kraji v rámci OPŽP 2021-2027 05.04.2022 01.07.2022
Odběrové místo na COVID-19 v Roudnici n.L. 25.01.2022
termíny vývozů odpadů na 1. pololetí 2022 01.01.2022 30.06.2022
MZE - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
Obec Černěves - Pravidla pro vydání povolení k vjezdu vozidel k Labi, žádost 07.05.2021
Ceník pronájmu zahrady na obecním úřadě 12.03.2020
Ústecký kraj - Rekonstrukce Roudnického mostu 01.01.2020
MZE - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 04.04.2019 31.12.2022
Informace Ministerstva vnitra - Občan na úřadě - evidence obyvatel 28.03.2019

Usnesení ZO

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
č. 3/2022 14.03.2022
č. 2/2022 02.03.2022
č. 1/2022 05.01.2022
č. 7/2021 15.12.2021
č. 6/2021 11.10.2021
č. 5/2021 06.09.2021
č. 4/2021 13.07.2021

Vyhlášky

Rozpočet obce

Rozpočtová opatření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
č. 3/2022 12.05.2022
č. 2/2022 08.04.2022
č. 1/2022 14.03.2022
seznam rozpočtových opatření rok 2022 14.03.2022
č. 11/2021 19.01.2022
č. 10/2021 10.01.2022
č. 9/2021 14.12.2021
č. 8/2021 15.11.2021
č. 7/2021 12.10.2021
č. 6/2021 07.09.2021
č. 5/2021 18.08.2021
č. 4/2021 09.07.2021

DSO Podřipsko

SONO Čížkovice

GDPR

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
pověřenec - kontaktní údaje 21.06.2018

Územně plánovací dokumentace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
územní plán 29.06.2018
územní studie 29.06.2018

Hřbitov

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Řád veřejného pohřebiště obce Černěves 03.07.2020

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí