Obsah

Vyhlášky

2015

Vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Černěves

vyhlaska-2015-odpady.pdf Staženo: 756x | 05.09.2017

2011

Vyhláška 1/2011

o místním poplatku ze psů

poplatek-psi-2011.pdf Staženo: 695x | 05.09.2017

Vyhláška 2/2011

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

poplatek-prostranstvi-2011.pdf Staženo: 778x | 05.09.2017

Vyhláška 4/2011

o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

poplatky-odpady-2011.pdf Staženo: 731x | 05.09.2017

2008

Vyhláška 1/2008

O místních poplatcích

vyhlaska_1_08.pdf Staženo: 830x | 05.09.2017

2007

Vyhláška 1/2007

Pohyb psů na veřejném prostranství

vyhlaska_1_07.pdf Staženo: 707x | 05.09.2017

Vyhláška 2/2007

Nakládání s odpady

vyhlaska_2_07.pdf Staženo: 744x | 05.09.2017

2005

Vyhláška 1/2005

K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

vyhlaska1_2005.pdf Staženo: 642x | 05.09.2017

Vyhláška 2/2005

Upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci

vyhlaska2_2005.pdf Staženo: 665x | 05.09.2017

Vyhláška 3/2005

O stanovení podmínek pro pořádání zábavy

vyhlaska3_2005.pdf Staženo: 640x | 05.09.2017

Vyhláška 6/2005

Požární řád obce

vyhlaska6_2005.pdf Staženo: 978x | 05.09.2017

2004

Vyhláška 1/2004

Zrušení obecně závazné vyhlášky 4/2003

vyhlaska1_2004.pdf Staženo: 630x | 05.09.2017

Vyhláška 2/2004

Doplnění obecné závazné vyhlášky 5/2003

vyhlaska2_2004.pdf Staženo: 613x | 05.09.2017

2003

Vyhláška 1/2003

Osvobození nemovitostí dotčených živelnou pohromou

vyhlaska1_2003.pdf Staženo: 775x | 05.09.2017

Vyhláška 2/2003

Obecně závazná vyhláška 2/2003

vyhlaska2_2003.pdf Staženo: 635x | 05.09.2017

Vyhláška 4/2003

O místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

vyhlaska4_2003.pdf Staženo: 650x | 05.09.2017

Vyhláška 5/2003

O místních poplatcích

vyhlaska5_2003.pdf Staženo: 680x | 05.09.2017

2001

Vyhláška 2/2001

O zajištění veřejného pořádku a čistoty obce

vyhlaska2_2001.pdf Staženo: 709x | 05.09.2017

Úprava vyhlášky 2/2001

Novelizace vyhlášky

upravavyhlaska2_2001.pdf Staženo: 494x | 05.09.2017

Vyhláška 4/2001

O nakládání s komunálnímy odpady

vyhlaska4_2001.pdf Staženo: 517x | 05.09.2017

Stránka